Bouwtoezicht

Eindelijk, het is zo ver. De bouwplannen zijn verwoord in een technische omschrijving of bestek en verwerkt op tekening. De schop gaat de grond in. Maar, wie bewaakt de kwaliteit van het geleverde materiaal en de correcte verwerking/uitvoering? Wat of wanneer is het goed? Twijfelt u hieraan in zijn algemeenheid of op een enkel punt, dan kunnen wij van dienst zijn door eenmalig of met enige regelmaat of bij/voorafgaand aan bepaalde werkzaamheden de bouwplaats te bezoeken. Dit kan zowel vanaf begin bouw als gaandeweg de bouw. Van belang is dat onderkend wordt dat er een mogelijk geschil dreigt te ontstaan en dat de dialoog gezocht wordt.

Hier moet niet over getwijfeld worden want de wederzijdse belangen zijn vaak groot. Omwille van tijdsdruk en planning wil de aannemer snel door terwijl een opdrachtgever vaak moeite heeft de vorderingen te volgen, laat staan de consequenties te overzien van bepaalde handelingen die in zijn ogen ook nog eens verkeerd gaan. Voorkomen is dan beter dan genezen en wanneer kritiek op de juiste manier gebracht wordt blijft de relatie goed. Daar kunnen wij het voortouw in nemen en de waarnemingen waar nodig schriftelijk vastleggen.

Bouwtoezicht is ook prima te combineren met werk- en/of bouwvergaderingen. Wanneer een aannemer deze niet zelf organiseert kunnen wij dit voor u doen. Voorafgaand aan de vergadering een rondje over de bouw of na afloop gezamenlijk naar een aandachtspunt uit de vergadering kijken maakt al veel duidelijk. Hiervoor hanteren wij een vaste agenda zodat u tijdig in kennis wordt gesteld van de te maken keuzes. Uiteraard wordt ook de voortgang van het werk besproken en het meer- en/of minderwerk geregistreerd zodat u niet voor verassingen komt te staan.